درباره موسسه حقوقی ملکپور

درباره ما

موسسه حقوقی ملک پور به ظن و گمان عده زیادی از هم وطنان و مشتریان خارج از کشور با توجه به تعداد همکاران و گستردگی کار، بی اغراق یکی از برترین موسسات مشاوره محسوب می شود. موسسه حقوقی ملک پور با گرایش تخصصی نسبت به مشاوره بنیان روش های نوینی را در ارائه خدمات بنا گذاشته و امروز در سراسر جهان و به خصوص برای ایرانیان موسسه ای شناخته شده و معتبر و خوش نام محسوب می گردد. این موسسه تمامی امور شما را با توجه به مسائل تخصصی و وکلای تخصصی ارائه خواهد کرد. برای مثال برای امور مهاجرتی از وکلای متخصص در امر مهاجرت استفاده نموده و برای امور تجارت یا امور حقوقی مرتبط با مسائل ملک و املاک از وکلای متخصص در این کار استفاده می کند. در واقع این موسسه بی اغراق یکی از برترین موسسات تخصصی است که از لحظه عقد قرارداد و حتی پیش از قرار داد بر اساس اصول مدیریتی و با مشورت بزرگترین و برترین شرکت های آی تی در دنیا سیستم خاصی را برای مشتری در در نظر گرفته و از لحظه عقد قرارداد به طور سیستماتیک برای ارائه خدمات به شما برنامه خاصی را دارد. خدمات موسسه ملک پور در زمینه اخذ ویزاهای کاری و تحصیلی، و همچنین اقامت از طریق سرمایه گذاری و تمکن مالی و همچنین ویژه هنرمندان، اشخاص خاص، پزشکان و پرستاران و همچنین روش های خرید پاسپورت می باشد.