نظرات موکلین

16 اسفند 1400 1 نظر

تبریک به آقای شاکری، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در دوران کرونا

 


تبریک به آقای حیدری خلیلی، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا


تبریک به خانم احمدی، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا


 


تبریک به خانم یاوری، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند در دوران کرونا


تبریک به آقای سینایی، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان در دوران کرونا


تبریک به خانم زمانی، بابت اخذ اقامت اروپا در دوران کرونا پس از 4 بار ریجکتی


تبریک به خانم محرمی، بابت اخذ ویزای انگلستان در دوران کرونا


تبریک به خانم جهان خواه، بابت اخذ ویزای کانادا در دوران کرونا


تبریک به آقای مرادی، بابت اخذ ویزای مجارستان در دوران کرونا


تبریک به آقای باقرزاده، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا


تبریک به آقای شایان، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در دوران کرونا


تبریک به خانم مقامی، بابت اخذ ویزای هلند در دوران کرونا


تبریک به آقای مظفری، بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس در دوران کرونا


تبریک به آقای دکتر احمدی، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا

 


تبریک به آقای خانم عزتی، بابت اخذ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش در دوران کرونا


رضایت موکل عزیزمان آقای حاج محمدی از خدمات موسسه

 


تبریک به خانم نظارات، بابت اخذ اقامت کانادا در دوران کرونا


 تبریک به آقای محمدی زاده، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا


تبریک به خانم خدابخش نژاد، بابت اخذ ویزای اتریش در دوران کرونا


رضایت موکل عزیزمان آقای خانم افتحی از خدمات موسسه


 تبریک به آقای دارابی، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند در دوران کرونا


تبریک به آقای شریفات، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا (علیرغم داشتن سابقه ریجکتی)

عزیزانی که تصور میکنند امکان ویزا بعد از ریجکتی را ندارند
اشخاصی که تصور میکنند راه اقدام برای تحصیل در اتریش بسته شد

اینهم مصاحبه جدیدی از موکل نازنینی که بعد از سابقه ریجکتی با موسسه ما اقدام کرده و ویزاشون رو دریافت نمودند


 تبریک به آقای بیژن فر، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا


 تبریک به آقای کشاورز، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در دوران کرونا


تبریک به آقای قربانی، بابت اخذ اقامت تحصیلی فنلاند در دوران کرونا


تبریک به خانم فاطمی، بابت اخذ اقامت خودحمایتی فرانسه در دوران کرونا

 


تبریک به آقای ترهنده، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در ایام کرونا


تبریک به خانم خیاط، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در ایام کرونا


تبریک به خانم دهقانی، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


تبریک به آقای قدس، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش


تبریک به آقای رضوی، بابت اخذ اقامت تحصیلی کانادا


تبریک به آقای فراهانی یکتا، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


تبریک به آقای زنده بودی، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در ایام کرونا


تبریک به خانم سرلک، بابت اخذ ویزای WORK PERMIT کانادا


تبریک به خانم شجاعی، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


تبریک به آقای چگونیان، بابت اخذ ویزای تحصیلی قبرس


 


تبریک به آقای سمیع پور، بابت اخذ ویزای تحصیلی قبرس


تبریک به خانم گلخو، بابت اخذ ویزای دانمارک


تبریک به آقای فاضلیان، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


تبریک به خواهران جامعی زاده، بابت اخذ اقامت خودحمایتی اتریش


تبریک به خانم موسوی، بابت اخذ ویزای کارت اقامتی قرمز سفید قرمز اتریش


تبریک به آقای طلوعی، بابت اخذ ویزای خودحمایتی فرانسه


تبریک به خانم میترا، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


تبریک به آقای سعدابی، بابت اخذ کارت همراه قرمز سفید قرمز اتریش


تبریک به آقای متین دادفر، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش


تبریک به موکل محترم، آقای بهنام فرزادمهر، بابت اخذ ویزای کاری آلمان


تبریک به موکل محترم، آقای مهدی نوروزی، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


تبریک به موکل محترم، آقای رامین مهدوی، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


تبریک به موکل محترم، سرکار خانم فرزانه موسوی، بابت اخذ کارت اقامت قرمز سفید قرمز اتریش


تبریک به موکل محترم، سرکار خانم امیر نگار بهرامی، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


تبریک به موکل محترم، آقای امیر رضا بختیاری نژاد، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


تبریک به موکل محترم، آقای علیرضا بختیاری نژاد، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


تبریک به موکل محترم، آقای هومن توسلی، بابت اخذ ویزای کار همراه کانادا


تبریک به موکل محترم، سرکار خانم تارا حبیب زاده، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


تبریک به موکل محترم، آقای عماد قاسم زاده، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


تبریک به موکل محترم، آقای احمدزاده، بابت اخذ ویزای تحصیلی قبرس


تبریک به موکل محترم، جناب آقای پوریا محمدبیگی، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم زهرا حسینی، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای خانه مسجدی، بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای کیان خسروانی، بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم نگین فدعی، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم فاطمه بختیاری نژاد، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم آزاده قنبری بابت اخذ ویزای خودحمایتی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای محمدحسن معراج محمدی، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای محمدصادق کلانی، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، خانم متین افشار، بابت اخذ ویزای کار کانادا


 

تبریک به موکل محترم، خانم جعفری، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، خانم مژگان ایرانمنش، بابت اخذ کارت خودحمایتی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای محمد گلمحمدی، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای حسن سعیداوی، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل محترم، خانم الهام شمس زاده عزیز، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل عزیز، خانم سارا قنبری بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان،

ویزای ریجکتی با موسسه ملک پور تبدیل به ویزای مثبت شد!


 

افتخاری دیگر در پرونده موسسه ملک پور، تبریک به موکل محترم، مژگان ایرانمنش، ویزای خودحمایتی اتریش


 

افتخاری دیگر در پرونده موسسه ملک پور، تبریک به موکل محترم، حسین حاج محمدی، ویزای خودحمایتی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم گلناز فرجی، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای سروش سینایی، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای سلطانی، بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان


 

تبریک به موکل محترم، خانم پروانه حق نگهدار، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، خانم آرتادخت قریشی راد، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، آقای امید یوسفی عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، خانم نسرین ضابطی عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل محترم، آقای شمس الدین کیانی عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل عزیزمان، خانم گلاره، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

مصاحبه برنده خوش شانس مردادماه موسسه MIE


 

تبریک به موکل محترم، آقای ساسان عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل محترم، هدی خانم عزیز، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

مصاحبه برنده خوش شانس تیرماه موسسه MIE


 

تبریک به موکل محترم، نیلوفر خانم عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل عزیزمان خانم ندا، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل عزیزمان خانم نگار، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به آقای امیرمهدی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل عزیز نازنین خانم، بابت اخذ ویزای توریستی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم علی آقای عزیز، بابت اخذ ویزای جست و جوی کار آلمان


 

تبریک به موکل محترم، آقا محمد عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

مصاحبه برنده خوش شانس خردادماه موسسه MIE


 

تبریک به موکل عزیزمان، نرگس خانم، بابت اخذ ویزای توریستی مجارستان


تبریک به موکل عزیزمان جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا 


تبریک به موکل عزیزمان خانم نوشین نامدار جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا 


 

موکل عزیزمان آقای صالح اکبری بابت بابت ویزای W1 کانادا (اقامت کاری همراه دانشجو)


 

صدای گرم جناب خرمشاهی عزیز با دریافت ویزای قرمز سفید قرمز، در کنار استاد مهربانمان جناب آقای استاد ملک پور


 

آقای امین محمدی موکل عزیز ما، اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

مصاحبه برنده خوش شانس اردیبهشت ماه موسسه MIE


سرکار خانم نازنین زهرا اسماعیلی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی کانادا


 

سرکار خانم ژیلا حمزه لوئیا موکل عزیز ما، اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

خانم هدیه منصور کیایی موکل عزیز ما، اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

خانم سارا طالبی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی کانادا


 

صحبت های پر از لطف و محبت سرمربی بزرگوار و با معرفت کشور، جناب آقای فیروز کریمی


 

جناب آقای سعید ایمان زاده، کارت قرمز سفید قرمز (داستانی متفاوت)


 

نظر موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم هدیه منصور کیایی موکل عزیز ما، ویزای قرمز سفید قرمز اتریش


 

حضور هنرپیشه برتر و هنرمند محبوب و مردمی عزیز در موسسه ملکپور(MIE)، جناب آقای سعید آقاخانی


 

خانم نرگس قسیسین موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم مریم سنجری موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی کانادا (ویزا با وجود یک ریجکتی قبلی با مؤسسات دیگر)


 

آقای امین محمدی موکل عزیز ما، ویزای قرمز سفید قرمز اتریش


 

مصاحبه برنده خوش شانس موسسه MIE در فروردین ماه ۹۸


 

خانم مارال فتاحی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم محجوبه آقایان موکل عزیز ما، خودحمایتی اتریش


 

خانم شیرین هیرادفر موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم مریم ابراهیمیان موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی مجارستان


 

خانم ژیلا حمزه لو موکل عزیز ما، ویزای قرمز سفید قرمز اتریش


 

آقای علی طاهری موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی مجارستان


 

نظر والدین موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی انگلستان (کالج)


 

خانم مقدم موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

آقای مهدی فیروزفر موکل عزیز ما، کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

آقای سعید مردانی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند

 


 

آقای مجتبی مرادی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی مجارستان

 

امتیاز 4.87 از 5 ( 30 رای ثبت شده)

مطالب مرتبط و مفید


ثبت پرسش
دریا
با سلام و عرض خسته نباشید ببخشید میخواستم خواهش کنم اگه موکلی دارید که موفق به دریافت ویزای هنرمندان اتریش شده باشه توی این صفحه معرفی بفرمایید. ممنون
X

فرم پاسخ به این نظرپاسخ کارشناسان
سلام و عرض ادب شما می توانید با مراجعه به وبسایت اصلی موسسه در قسمت گالری تعداد ویزاها و مصاحبه های موکلین را مشاهده فرمایید.
مشاوره رایگان