ارتباط با خدا

14 دی 1401 بدون نظر

ارتباط با خدا

آیا خدا وجود دارد؟ احتمالاً در برهه ای از زندگی، این سوال بنیادی نیز برای شما مطرح شده است که آیا خدا وجود دارد؟ نشانه های وجودی او چیست؟ ماهیت وجودی خداوند چگونه است و آیا با وجود او در زندگی می توان به آرامش رسید یا ترس از وجود خدا غالب است؟ همواره در طی دوره های مختلف زندگی بشر، افراد مختلفی به ابعاد وجودی خداوند پرداخته و برخی سعی در اثبات وجود وی و برخی سعی در انکار وجود وی داشته اند. برخی نیز سعی در شناساندن خداوند به بشریت به عنوان نیرویی سخت گیر و مانع با مجازات ها و جریمه های سنگین داشته اند. اما به راستی آیا خداوند وجود دارد؟ نحوه ارتباط با خدا چگونه است و آثار این ارتباط چیست؟ در این مقاله کوتاه، به طور مختصر به این موضوع و آثار ارتباط با خدا خواهیم پرداخت. کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، از طریق مشاهده ویدئوها و فایل های صوتی و همچنین مطلعه مقالات مربوطه در وب سایت موفقیت مؤسسه ملک پور امکان پذیر است.

عناوینی که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد عبارتند از:

  • نشانه های وجود خدا در قوانین طبیعت و جهان هستی
  • نشانه های وجود خدا در خلوت و تنهایی انسان
  • آثار ارتباط با خدا
  • سخن پایانی درباره ارتباط با خدا

ارتباط با خدا

نشانه های وجود خدا در قوانین طبیعت و جهان هستی

یکی از راه های شناخت خداوند، مشاهده و بررسی نشانه های وجودی اوست. این نشانه ها را می توان در خلقت خداوند جستجو کرد. جهان هستی که بر پایه نظم و قوانین مشخص برقرار می باشد، دارای زیبایی های گسترده و متنوعی است که همگی دال بر وجود آفریننده ای زیبا و قادر می باشند. توصیفات متعددی از خداوند توسط افراد مختلف در اعصار و دوره های مختلف زندگی بشریت شده است؛ اما به نظر می رسد خداوند را می توان انرژی مبدأی توصیف کرد که جهان را آغاز کرده و آن را به هبهترین و زیباترین نحو ممکن بنیانگذاری کرده است. خلقت دنیا از نقطه آغازی بوده است که بعضاً آن را بیگ بنگ یا انفجار بزرگ می نامند؛ بنابراین چیزی به خودی خود وجود نداشته و به وجود نیامده است و همه چیز در جهان هستی، از نقطه ای و از یک مبدأ انرژی به وجود آمده است که این مبدأ وجودی خداست.

 

  • توضیحات موسسه ملک پور در مورد ارتباط با خدا

فایل تصویری موسسه ملک پور در مورد ارتباط با خدا

فایل صوتی موسسه ملک پور در مورد ارتباط با خدا

 

قوانین مختلفی که در جهان هستی دایر است و با زیبایی ها ترکیب شده است، نشان از وجود خالقی زیبا است که زیبایی را دوست دارد. قانون جاذبه، قانون سینرژی و دیگر قوانین، همگی در جهان برقرار هستند و با زیبایی های طبیعی چون تنوع گیاهان، موجودات و... درآمیخته اند و جهان را با سرعت مشخصی به پیش می برند. بنابراین با مشاهده این شواهد و نشانه ها و پذیرفتن آن ها نمی توان قلباً و منطقاً به انکار آفریننده و گرداننده ای منظم و زیبا پرداخت.

نشانه های وجود خدا در خلوت و تنهایی انسان

علاوه بر موارد بالا، در ارتباط با خدا بایستی به زندگی انسان و حالات روحی و درونی وی به ویژه در اوقات تنهایی و خلوت نیز اشاره کرد. همه انسان ها در خلوت و تنهایی خویش به ویژه در مواقع مواجهه با سختی ها و دشواری ها و یا متحمل شدن اتفاقات ناگوار، در دل و درون خود با خدا ارتباط گرفته و نام او را به هر اسمی (بسته به اعتقاد و باور و فرهنگ و...) صدا می زنیم و در اکثر اوقات، از ارتباط با خدا پاسخ مثبت و مطلوبی دریافت می کنیم؛ بدین ترتیب که احساس آرامش کرده و با احساس یک دلگرمی و تکیه گاه بزرگ و در عین حال مهربان، از نظر روحی به حال بهتری دست می یابیم. این امر را می توان ناشی از وجود خداوندی دانست که مهربان و بخشنده است و مایه آرامش و قوت قلب ها. بنابراین گرچه نمی توان بعد عقلانی انسان را نادیده گرفت، اما این بدان معنی نیست که از بعد روحی و روانی انسان غافل شد؛ بلکه بایستی در کنار عقل، به ندای قلب و دل انسان نیز گوش کرد و آن جا که نشانه های وجود خدا و ارتباط با خدا در تنهایی خود را می جوید منکر نشد.

آثار ارتباط با خدا

همانطور که گفته شد، افراد مختلفی سعی در اثبات وجود خداوند و شناساندن ماهیت وی به انسان ها داشته اند؛ در این میان عده ای نیز به منظور تأمین منافع مالی و شخصی خود، تعابیر و صفاتی را به خداوند نسبت داده و به نشر آن دامن زده اند که احساس ترس از خدا را در وجود برخی از افراد غالب کرده است. به طوری که باعث شده است برخی از افراد منکر ارتباط با خدا به صورت قلبی شده و یا حس ناخوشایندی از خداوند داشته باشند که ناشی از ترس از وی و پذیرفتن توصیفات و تعابیر مغرضانه و نادرست عده ای است. اما به راستی آثار ارتباط با خدا چیست؟ آیا رحمت و بخشندگی خداوند غالب است یا وجه عذاب و سختگیری ها و مجازات های وی؟ در وهله نخست باید به این نکته توجه داشت که برخی افراد با قصد سوء استفاده از شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه و در جهت سوء استفاده مالی و شخصی از این شرایط، اقدام به پررنگ کردن وجه انتقام گیرنده خداوند و بزرگ کردن عذاب ها و مجازات های وی کرده اند. این در حالی است که نشانه های زیبایی و رحمت خداوند را می توان در طبیعت و قوانین جهان هستی و تمامی آثار و مخلوقات خداوند دید؛ از قانون جاذبه زمین گرفته تا زیبایی شکوفه ها و درختان و طبیعت و یا صدای زیبا، گیسوان و لبخند زیبایی در صورت و وجود انسان ها چه مرد و چه زن وجود دارد. خداوندی که خود خالق این همه زیبایی است و آن را به انسان ها هدیه کرده است، چگونه می تواند مجازات ها و شکنجه هایی را برای بروز همان زیبایی ها و به نمایش درآوردن آن ها مقرر کرده باشد؟ در محصول هنر زندگی کردن، به طور کامل به این موضوع پرداخته شده است.

محصول هنر زندگی کردن

البته که بعضاً قوانین مانع کننده ای نیز در کلام خداوند اشاره شده است که هدف از تبیین آن ها، ترساندن عده ای است که در غیر این صورت به جان یکدیگر افتاده و به یکدیگر آسیب می رسانیدند. همین امر نیز ناشی از وجود رحمت و بخشندگی خداوند است. اما نبایستی چنین مواردی، دستمایه سوءاستفاده عده ای برای منافع شخصی و مالی خود شده و از طرفی بر احساس آرامش انسان از ارتباط با خدا اثر سوء داشته و مانع از بروز و به نمایش گذاردن زیبایی ها و توانایی های انسان ها شود.

حضرت علی (ع) در خطاب قراردادن خداوند می فرمایند: "یا سریع الرضا" یعنی ای کسی که سریع راضی می شوی؛ ببخش بر کسی که جز دعا، هیچ چیزی ندارد. خداوند رحمان و رحیم است و مهربانی و بخشندگی او بی انتها است و سریع راضی می شود و آرامش را بر دل و جان کسی مستولی می کند که نام او را صدا می زند و قلباً با خدا ارتباط می گیرد. بنابراین فردی که با خداوند ارتباط دارد، لذت آرامش قلبی را احساس کرده است و در غیر این صورت، دچار آشفتگی است و آرامش و شادمانی های وی سطحی و غیرواقعی است. مصداق این جمله را می توان در بیت زیر مشاهده کرد که سال ها پیش توسط فردی سروده شده است که آرامش ناشی از ارتباط با خدا را تجربه کرده است:

"جان بی جمال جانان، میل جهان ندارد؛ هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد"

خداوند دوست و مولای کسانی است که به وی ایمان آورده اند: "الله ولی الذین آمنوأ" بنابراین با تکیه بر وجود او و با ارتباط با خدا، آرامش بر قلب و روح انسان حاکم می شود و اگر جز این باشد، این امر ناشی از عدم شناخت درست از خداوند است. برای شناخت خداوند نبایستی گوش به کلام افرادی بست که صرفاً منافع شخصی و مالی خود را در اولویت قرارداده و از این طریق، از دین سوء استفاده می نمایند؛ بلکه شناخت خدا بایستی با شنیدن کلام و بررسی رفتاری حضرت علی (ع)، عیسی مسیح، مولانا و... حاصل شود.

زندگی بزرگترین نعمت و رحمت خداوند به انسان است و با ایمان به خدا می توان به آرامش رسید و از نعمت زندگی، نهایت لذت را برد؛ چرا که از آثار ارتباط با خدا، کاهش استرس ها و نگرانی ها، بخشش و گذر کردن است.

انتخاب دفتر مهاجرتی

هنر زندگی


_____________سخن پایانی ارتباط با خدا__________

در طول دوره های مختلف تاریخ، افراد مختلفی سعی در اثبات یا انکار وجود خداوند داشته و با پرداختن به این موضوع، سعی در پاسخ به این سوال داشتند که آیا خدا وجود دارد؟ با مشاهده طبیعت و قوانین حاکم بر آن و ترکیب آن ها با زیبایی ها صوری می توان به نشانه های وجود خدا پی برد. چرا که همه چیز در جهان از مبدأ انرژی آغاز شده است و خداوند همان انرژی مبدأ است که در همه جهان در جریان است. خداوند بخشنده و مهربان است و با ارتباط با خدا می توان به آرامش حقیقی رسید و بر نگرانی ها غالب شد. این در حالی است که عده ای با سوء استفاده از شرایط، خداوند را موجودی شکنجه گر و سخت عذاب کننده توصیف کرده اند که به جای احساس آرامش از صدا زدن وی، احساس ترس بر وجود افراد غالب گردد. این امر ناشی از شناخت نادرست از خداوند است و به همین دلیل توصیه می شود برای شناخت خدا، در کلام و احوالات افرادی چون حضرت علی (ع) و مولانا سیر و جستجو کنیم. ویدئوها و اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوعات را می توانید در وب سایت رسمی موفقیت مؤسسه ملک پور به دست آورید.

امتیاز 5 از 5 ( 6 رای ثبت شده)

مطالب مرتبط و مفید


ثبت پرسش
مشاوره رایگان